Change(K)now! nuotolinis pristatymo renginys

Balandžio 22d. vyko projekto Change(K)Now! nuotolinis pristatymo renginys. Renginį pradėjome nuo bendros plastiko problemos, teisinio reguliavimo sprendimų, bei kokių veiksmų gali imtis vietinės valdžios institucijos, verslo įmonės bei visuomenė. Buvo pristatytas pats projektas, bei kokios veiklos ir priemonės planuojamos viso proceso metu. Taip pat, pateikėme daugkartinio naudojimo indų sistemas, kurios veikia Lietuvoje ir kitose ES šalyse.

Renginyje dalyvavo Anykščių bei Utenos rajonų savivaldybių atstovai, Anykščių maitinimo įmonių bei visuomenės atstovai, LR aplinkos ministerijos atstovai. Diskusijos apie iškilusius klausimus ir iššūkius bus pratęstos gegužės 8 d. Anykščiuose vyksiančiame suinteresuotųjų pusių pirmajame seminare.

Renginio pristatymai: