DARNUS JUDUMAS PANEVĖŽIO MOKYKLOSE

DARNUS JUDUMAS PANEVĖŽIO MOKYKLOSE

Projektas/socialinis eksperimentas „Mokyklos už darnų judumą Panevėžio mieste“

Panevėžys – penktas pagal dydį miestas Lietuvoje, pasižymi žalia ir malonia aplinka, tačiau susiduria su didele oro tarša ir dideliais triukšmo lygiais. Miestas išsikėlė tikslus, kovoti su klimato kaita, tačiau judumas mokyklose išlieka problematiškas. Šiuo eksperimentu siekiama suprasti Panevėžio mokyklų rolę darnaus judumo sistemoje ir suteikti galimybę jauniems žmonėms prisidėti prie viso proceso.

 Projektu siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

 • Didinti informuotumą apie klimato kaitos ir darnaus judumo sąsajas;
 • Padėti mokyklų bendruomenėms geriau suprasti jų vaidmenį ir indėlį miesto darnaus judumo vystyme;
 • Paskatinti moksleivius aktyviau dalyvauti miesto gyvenime;
 • Įtraukti jaunų žmonių nuomonę rengiant politikos rekomendacijas vietos lygmeniu.

Projekto/socialinio eksperimento iššūkiai:

 • Automobilių spūsčių prie mokyklų mažinimas;
 • Mokinių ir jų tėvų požiūrio bei keliavimo į mokyklą įpročių keitimas, siekiant mažinti keliavimą automobiliu ir pereiti prie darnesnių keliavimo į mokyklą būdų.

Projekto/socialinio eksperimento rezultatai:

 • 3 parengti mokyklų darnaus judumo planai (MDJP);
 • Metodinės gairės MDJP rengimui;
 • Sukurtas ugdymo ir veiklos priemonių rinkinys mokykloms;
 • Parengtos politikos rekomendacijos dėl kelionių į mokyklą strategijos miesto lygmeniu.

Eksperimento dalyviai – mokyklų bendruomenės, t.y. mokyklų vaikai (10-16 metų), jų tėvai ir mokytojai.

Mokyklos dalyvaujančios eksperimente:

 • Beržų progimnazija – 61% + keliauja pėsčiomis arba dviračiu
 • Ąžuolo progimnazija – 51-60% keliauja pėsčiomis arba dviračiu
 • Rožyno progimnazija – 21-30% keliauja pėsčiomis arba dviračiu

Eksperimento rezultatai bus pateikti galutinėje konferencijoje, kur bus pakviesti kitų mokyklų atstovai ir suinteresuotos šalys. Numatoma, kad trys dalyvaujančios mokyklos toliau dirbs su šia problema įgyvendindamos mokyklų darnaus judumo planus. Sukurtas ugdymo ir veiklos priemonių rinkinys padės įgyvendinti realius tikslus. Po eksperimento, kitos mokyklos turės galimybę mokytis iš trijų dalyvaujančių mokyklų ir naudotis pateiktomis gairėmis, kuriant savo mokyklų darnaus judumo planus.

Daugiau informacijos apie projektą anglų kalba

 • Date 17 liepos, 2023
 • Tags