Strateginių dokumentų, programų rengimas

Rengiame Įmonių socialinės atsakomybės ataskaitas (daugiau informacijos apie ĮSA), darnaus vystymosi planus, aplinkosaugos politikos bei strategijos dokumentus,  aplinkosauginio švietimo programas. Strateginių dokumentų rengimui pasitelkiame suinteresuotųjų grupių įtraukimo metodikas.
Mūsų rengiami dokumentai visada derinami su naujausiomis aplinkos ir darnaus vystymosi politikos nuostatomis.