Mūsų aplinkosaugos politika

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro veikla grindžiama darnaus vystymosi principais: siekiame, kad mūsų veikla darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, sprendimai būtų ekonomiškai naudingi, efektyvūs ir prisidėtų tiek prie darbuotojų, tiek visuomenės socialinės gerovės.

Kiekvieno projekto ar veiklos įgyvendinimo metu atsižvelgiame į poveikį aplinkai ir bendruomenei. Siekiame, kad mūsų vadybiniai sprendimai būtų draugiški aplinkai ir ekonomiškai naudingi.

Mūsų veikla, įtakojanti aplinką, yra:

  • seminarai, konferencijos, renginiai;
  • leidiniai;
  • biuro veikla (popierius, energija, kanceliarinės prekės, transportas, biuro priežiūra ir valymas).

Siekdami sumažinti organizacijos poveikį aplinkai remiamės šiais principais :

  • sumažinti, panaudoti dar kartą, pataisyti, perdirbti;
  • prekių ir paslaugų įsigijimo politika.

Siekiame, kad mūsų tiekėjai būtų atsakingi, taikytų darnaus vystymosi principus savo strategijoje ir veikloje. Jei įmanoma, renkamės ekologiniais ženklais pažymėtus produktus.

Energijos vartojimas biure

Negalime pasirinkti “žaliosios” kaip pagrindinės energijos, tačiau siekiame sumažinti energijos vartojimą prieinamomis priemonėmis: naudojame energiją taupančias elektros lemputes, pirkdami biuro techniką ar elektros prietaisus atsižvelgiame į energijos vartojimo efektyvumo klasę,   išjungiame prietaisus kai jie nenaudojami.

Transportas

Kelionės lėktuvu ar automobiliu prisideda prie klimato kaitos. Mūsų veikla apima visą Lietuvą, turime nemažai partnerių užsienyje, tad stengiamės keliauti ekonomiškai naudingiausiu ir aplinkai draugiškiausiu transportu. Skatiname naudojimąsi viešuoju transportu. Jei įmanoma, pasitarimams organizuoti naudojame video ar audio konferencijos būdą.

Išteklių naudojimas

Stengiamės įsigyti tik būtinas priemones, reikalingas veiklai, ir tokias, kurios gaminamos iš atsinaujinančių išteklių arba yra lengvai perdirbamos. Vengiame aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingų medžiagų, o valymo ir higienos reikmėms naudojame aplinkai palankiausius produktus. Siekiame, kad tiekiamos prekės būtų kiek įmanoma mažiau supakuotos.

Atliekų tvarkymas

Laikomės principo „Panaudok dar kartą ir pataisyk”. Stengiamės naudoti daiktus tol, kol jie atlieka savo funkciją. Rūšiuojame popierių, stiklą, plastiką, metalą, pavojingas buities atliekas.