Naujienos
Geg 10

Pirmasis Change(K)now! seminaras

Gegužės 8 dieną Anykščiuose vyko pirmasis projekto  Change(K)now! seminaras, kurio metu pasitelkus SPRINT metodiką įvairių visuomenės grupių atstovai aptarė galimus sprendimus diegiant daugkartinio naudojimo indų sistemą Anykščių maitinimo įstaigose.  

Šio seminaro tikslas buvo išsiaiškinti, ko tikimąsi iš projekto, kokią daugkartinio naudojimo indų sistemą įsivaizduoja skirtingos suinteresuotosios pusės: savivaldybės administracija, politikai, maitinimo įstaigų atstovai bei Anykščių gyventojai. Taip pat siekėme nustatyti viso proceso metu kylančius iššūkius bei galimus jų sprendimo būdus. Pasitelkta SPRINT metodika leido ne tik išgirsti visų pusių nuomones, bet ir į daugkartinę indų naudojimo sistemą pažvelgti iš įvairių pusių (nuo indelių gamybos iki jų panaudojimo bei paruošimo pakartotiniam naudojimui). Šis seminaras – tai įžanga į tolimesnį bendrakūros procesą Anykščių savivaldybėje.