NONHAZCITY darnios statybos apdovanojimai

„NonHazCity darnios statybos apdovanojimai“ yra pirmieji tokie apdovanojimai, kai regioniniu, nacionaliniu ar vietos lygmeniu ieškoma geriausių darnios statybos politikos sprendimų Baltijos jūros regione. Šiais apdovanojimais siekiama atkreipti gyventojų, sprendimų priėmėjų bei verslo dėmesį į iniciatyvas, saugančias žmones bei aplinką nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio, apimančias žiediškumo principus ir siekiančias nulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų. Apdovanojimus koordinuoja bei skiria nevyriausybinė organizacija „Pasaulio ateities taryba“ („World Future Council“).

Paraiškas kviečiame teikti savivaldybes, valstybines institucijas, asociacijas ar kitas nevyriausybines organizacijas, kurios dalyvauja formuojant statybų sektoriaus politiką. Apdovanojimai bus viešinami tarptautiniu lygiu.

Kodėl svarbu darni statyba?

Cheminių medžiagų naudojimas yra svarbus veiksnys, nulemiantis kokybę, ilgaamžiškumą, bet ne mažiau svarbu žmonių sveikata, aplinkos tausojimas, atsinaujinančioji energetika, žiedinės ekonomikos plėtra. Siekiant šių tikslų, ateityje turėtume vengti pavojingų cheminių junginių naudojimo ir užtikrinti, kad informacijaapie jų turinį būtų prieinama perdirbėjams.

Kviečiame siūlyti iniciatyvas

Nominuoti galima įvairius regioninius, nacionalinius ar savivaldybių politikos sprendimus: teisės aktus, veiksmų planus, programas, nutarimus, gaires, standartus, kurie padeda siekti darnių statybų be pavojingų cheminių medžiagų, nekuriančių ŠESD emisijų ir atitinkančių žiedinės ekonomikos principus.

Šios iniciatyvos gali būti nacionalinės, regioninės ar vietinės kilmės ir turi:

  • įgyvendinti reikšmingus pagerinimus (Auksinis apdovanojimas);
  • demonstruoti sisteminę pažangą (Sidabrinis apdovanojimas);
  • būti pritaikomas panašiomis aplinkybėmis.

VERTINIMO KRITERIJAI

Cheminių medžiagų sritis:

  • Ar skatinama dokumentuoti informaciją apie statybinių medžiagų sudėtį?
  • Ar taikomi sumanieji viešieji pirkimai ar kitos nuostatos, apsaugančios žmones bei aplinką nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio?

Žiedinė ekonomika:

  • Ar yra nuostatos, skatinančios sumanų esamų statinių panaudojimą?
  • Ar siekiama pastatų ilgaamžiškumo?
  • Ar siekiama naudoti žaliavas, kurias ateityje būtų galima perdirbti?

ŠESD emisijos:

  • Ar naudojamos vietinės medžiagos su minimaliu anglies pėdsaku?

Paraiškos teikimas

Paraiškos anketą rasite kvietime dalyvauti (anglų kalba). Užpildytą anketą maloniai prašome siųsti el. paštu Mecki Neschke[email protected] ir [email protected] iki 2024 birželio 15 d. Teikiantieji gali pasiūlyti iki trijų iniciatyvų.

Atrankos procesas ir apdovanojimai

„Pasaulio ateities taryba“ įvertins nominuotas iniciatyvas ir pateiks vertinimo komisijai. Tarptautinė ekspertų komanda išrinks nugalėtoją (-us).

„NonHazCity darnios statybos apdovanojimų“ nugalėtojas (-ai) bus pasveikinti tarptautinėje apdovanojimų ceremonijoje Rygoje 2025 m. Renginį organizuos Rygos miesto savivaldybė kartu su „Pasaulio ateities taryba“, Talino savivaldybe bei Baltijos aplinkos forumu.

Organizatoriai

„Pasaulio ateities taryba“ siekia atstovauti ateities kartų interesus teisinėje sistemoje ir politikos formavime. Taryba siekia atkreipti dėmesį į ateities iššūkius ir skatina efektyvius įstatymų leidybos bei politikų kūrimo sprendimus www.worldfuturecouncil.org.

NonHazCity 3 projektas siekia mažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą statybų sektoriuje. Projekto partneriai – daugiau kaip 20 organizacijų iš aštuonių Baltijos jūros regiono šalių. Taip pat įtraukiami architektai, statybos bendrovės, konsultantai, savivaldybės bei gyventojai. Projektą kuruoja Rygos miesto taryba ir NVO Baltijos Aplinkos forumas Vokietijoje.

Jei turite klausimų ar reikia pagalbos pildant paraišką, kviečiame kreiptis į Baltijos aplinkos forumo komandą [email protected], tel. nr.: +370 614 12911.