Vandens išteklių valdymas

ES teisės aktai, reglamentuojantys upių baseinų valdymą ir taršos maistinėmis medžiagomis mažinimą
2004 m. 20 puslapių A4 formato brošiūra

ES vandens politika ir uždaviniai regioninės bei vietinės valdžios institucijoms
2003 m. 14 puslapių A4 formato brošiūra