ES teisės aktai, reglamentuojantys upių baseinų valdymą ir taršos maistinėmis medžiagomis mažinimą.  2004 m. 20 puslapių A4 formato brošiūra

es-aktai


ES vandens politika ir uždaviniai regioninės bei vietinės valdžios institucijoms. 2003 m. 14 puslapių A4 formato brošiūra

es-vandens-politika