LIFE FitforREACH-2

LIFE FitforREACH-2

LIFE FitforREACH-2 Cheminių medžiagų rizikos valdymas ir alternatyvų vertinimas: priemonės ir geriausia praktika, padedanti palaikyti žiediškumą, kurti tvaresnius produktus ir išvengti netinkamų alternatyvų pasirinkimo

Projekto nr.: LIFE22-ENV-EE-LIFE-FitforREACH-2/101113947

Internetinis puslapis: fitreach.eu/

Laikotarpis: 2023 m. spalio mėn. Iki 2027 m. rugsėjo mėn.


Apie projektą:

LIFE FitforREACH-2 veikla nukreipta į mažas ir vidutinio dydžio įmones Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, kurios savo gaminiuose ar gaminimo procese naudoja (pavojingas) chemines medžiagas.

Projekto tikslas – įmonėse įdiegti cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemas (elementus), skatinti ir remti pavojingų medžiagų naudojimo, emisijų ir poveikio mažinimą, pateikiant visapusiška informacija institucijoms apie cheminių medžiagų valdymą, sukuriant modulius bei teikiant praktines konsultacijas.

Tikslinės grupės:

  1. Pagrindinė cheminių medžiagų rizikos valdymo tikslinė grupė ir tiesioginiai naudos gavėjai bus medžiagų ir mišinių naudotojai bei mišinių kūrėjai. Mes padėsime jiems nuodugniai įvertinti pavojingų medžiagų ir mišinių alternatyvas bei pasirinkti teisingus sprendimus. Tobulinant pirkimų procesą, gerinant darbuotojų saugą, atliekant cheminių medžiagų stebėseną ir komunikuojant tiekimo grandinėje, gerės informuotumas ir suvokimas apie saugius ir netoksiškus produktus.
  2. Bendradarbiaudami su sekančia tiksline grupe – įmonėmis atliekų sektoriuje, nustatysime, kaip identifikuoti pavojingas medžiagas atliekose ir įvertinsime, kaip ši informacija galėtų pakeisti jų rūšiavimo ir apdorojimo praktiką, kad antrinės medžiagos būtų švaresnės.

Siekiant didesnės sklaidos, analogiška veikla bus įgyvendinama Lenkijoje. Per asocijuotas organizacijas projekto metodai ir priemonės bus taikomi kitose Centrinės ir Rytų Europos šalyse.

Ir toliau bus suteikiama informacija projekto temomis visoms suinteresuotoms asociacijoms.

Koordinuojantis paramos gavėjas: Baltic Environmental Forum Estonia (Baltijos aplinkos forumas Estija)

Partneriai: Hendrikson DGE, įmonė „Scanfil”, įmonė „Paldiski Tsingipada”, Baltic Environmental Forum Latvia, Ecodesign Competence Centre, Latvian Association of Waste Management Companies, įmonė „Kvist”, įmonė „Kinetics Nail Systems”, įmonė „BalticFloc”, Kauno technologijų universitetas, Aplinkos inžinerijos institutas, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, įmonė „Elgama elektronika”, įmonė „Art Glacio”, Łukasiewicz Industrial Chemistry Institute, POMInnO

Finansuoja: Europos Sąjungos LIFE programa, Valstybinė regioninės plėtros agentūra, Aplinkos investicijų centras, Lietuvos aplinkos ministerija

Biudžetas : 5 999 457 EUR, LIFE programos indėlis 3 599 674 EUR

      

 

  • Date 6 gruodžio, 2023
  • Tags