Change(K)now!

Change(K)now!

Projekto „Change(K)now!“ tikslas – paskatinti spręsti pavojingų medžiagų keliamą grėsmę didinant sąmoningumą ir dalijantis žiniomis kaip sėkmingai viešinti ir vykdyti  kampanijas prieš vandenynų taršą plastiku bei skatinti elgsenos pokyčius, užtikrinančius tvarią gyvenseną ir švarią Baltijos jūrą. DAUGIAU

Projekto  trukmė 36 mėn.: 2023 11 mėn.- 2026 10 mėn.

Projektą finansuoja: Interreg Baltijos jūros regiono programa.

Daugiau informacijos anglų kalba

# Change(K)now!  #MadeWithInterreg

  • Date 20 vasario, 2024
  • Tags