Veikla

Mūsų kompetencijos sritys:

Darnus vystymasis

Darnaus vystymosi mokymai įmonėms ir organizacijoms, Olborgo įsipareigojimų įgyvendinimas savivaldybėse, strateginių dokumentų rengimas darnaus vystymosi tema, visuomenės įtraukimas, mokymas ir informavimas, darnus vartojimas ir žalieji pirkimai.

Įmonių socialinė atsakomybė

Mokymų organizavimas įmonėms, ataskaitų rengimas.

Klimato kaita

Projektų rengimas ir įgyvendinimas, visuomenės švietimas ir informavimas klimato kaitos srityje.

Tvari energetika

Visuomenės švietimas ir informavimas  energijos taupymo, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitai energetikos klausimais.

Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo srities projektai, visuomenės švietimas ir informavimas atliekų vengimo ir tvarkymo klausimais.

Aplinkos valdymas savivaldybėse

Europos Sąjungos reikalavimų aplinkosaugos srityje įgyvendinimas savivaldybėse, savivaldybių pajėgumų stiprinimas aplinkos apsaugos srityje, aplinkos strategijų, programų ir politikos kūrimas, visuomenės švietimas ir informavimas aplinkos apsaugos tema.

Oro ir vandens apsauga ir valdymas

Visuomenės švietimas ir informavimas vandens ir oro užtrštumo, vandens kokybės išsaugojimo ir saugus naudojimo klausimais.