Mūsų kompetencijos sritys:

Darnus vystymasis

Darnaus vystymosi mokymaii įmonėms ir organizacijoms, Olborgo įsipareigojimų įgyvendinimas savivaldybėse, strateginių dokumentų rengimas darnaus vystymosi tema, visuomenės įtraukimas, mokymas ir informavimas, darnus vartojimas ir žalieji pirkimai.

Įmonių socialinė atsakomybė

Konsultacijos dėl įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo, mokymų organizavimas įmonėms, ataskaitų rengimas.

Klimato kaita

Klimato kaitos poveikio Baltijos jūros regionui vertinimas ir klimato kaitos adaptacijos strategijų kūrimas, visuomenės švietimas ir informavimas.

Tvari energetika

Visuomenės švietimas ir informavimas  energijos taupymo, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitai energetikos klausimais.

Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo tyrimai, savivaldybių atliekų šalinimo taisyklių ruošimas, strateginių dokumentų nuotekų valdymo tema rengimas, komunalinių atliekų monitoringas, visuomenės švietimas ir informavimas apie pavojingas atliekas buityje.

Aplinkos valdymas savivaldybėse

Europos Sąjungos reikalavimų aplinkosaugos srityje įgyvendinimas savivaldybėse, savivaldybių pajėgumų stiprinimas aplinkos apsaugos srityje, aplinkos strategijų, programų ir politikos kūrimas, visuomenės švietimas ir informavimas aplinkos apsaugos tema.

Oro ir vandens apsauga ir valdymas

Visuomenės švietimas ir informavimas vandens ir oro užtrštumo, vandens kokybės išsaugojimo ir saugus naudojimo klausimais.