„Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenų”

– Konfucijus
Kiekvieno projekto ar veiklos įgyvendinimo metu atsižvelgiame į poveikį aplinkai ir bendruomenei. Siekiame, kad mūsų vadybiniai sprendimai būtų draugiški aplinkai ir ekonomiškai naudingi.

Projektai

Projektu „Change(K)now!“ siekiama keisti požiūrį į maisto tiekimą, pereinant nuo vienkartinių prie daugkartinių įvairiai pritaikomų indų ir pakuočių. Projektas orientuotas į savivaldybes ir savivaldybių įstaigas, jose veikiančias maisto pristatymo įmones, o visų pirma – į gyventojus. Visi jie, priimdami tvarius sprendimus ir keisdami įpročius bei elgseną gali paskatinti žiediškumo taikymą maisto pristatymo sistemose mieste.

Daugiau informacijos anglų kalba:

Projektu „LIFE FitforREACH-2“ siekiama įmonėse įdiegti cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemas (elementus), skatinti ir remti pavojingų medžiagų naudojimo, emisijų ir poveikio mažinimą, pateikiant visapusiška informacija institucijoms apie cheminių medžiagų valdymą, sukuriant modulius bei teikiant praktines konsultacijas.

Daugiau informacijos anglų kalba:

Projektas „TRUST ALUM“ – tai pasitikėjimo skatinimas vandens valymui taikyti aliuminį, kuris yra  veiksmingas tačiau vis dar neįvertintas vandens kokybės gerinimo metodas. Projektu siekiama Baltijos šalių valdžios institucijoms pademonstruoti vandens valymo aliuminio junginiais privalumus ir pagerinti ežerų vandens kokybę.

Daugiau informacijos anglų kalba:

Projektu „BALTIPLAST” („ Baltijos šalių sprendimai plastiko taršos valdymui žiedinės ekonomikos kontekste”) siekiama sumažinti vienkartinio naudojimo plastiko gaminių bei plastiko pakuočių atliekų susidarymą ir pateikti plastiko atliekų panaudojimo sprendimus žiedinės ekonomikos kontekste.

Daugiau informacijos anglų kalba:

Projektas „NonHazCity3” („pavojingų cheminių medžiagų mažinimas statybų sektoriuje siekiant darnesnės statybos, saugant vandens aplinką bei žmogaus sveikatą“) sprendžia ryšį tarp žiedinės ekonomikos, klimato neutralumo ir draugiškų aplinkai statybinių medžiagų pirkimų. Projektu siekiama sumažinti pavojingų medžiagų naudojimą pastatuose, statybvietėse ir statybinėse medžiagose.

Daugiau informacijos:

Naujienos

Partneriai