„Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenų“

– Konfucijus
Kiekvieno projekto ar veiklos įgyvendinimo metu atsižvelgiame į poveikį aplinkai ir bendruomenei. Siekiame, kad mūsų vadybiniai sprendimai būtų draugiški aplinkai ir ekonomiškai naudingi.

Projektai

Projektu „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ siekiama paskatinti bendruomenes aktyviau įsitraukti į aplinkosaugos ir klimato kaitos problemų sprendimą, įgalinti bendruomenes pareikšti savo valią sprendžiant tiek vietos, tiek ir platesnio masto ekologines problemas.

Projektas „INTENSIFY“ („Anglies dvideginio emisijų mažinimas procese aktyviai dalyvaujant visuomenei“)  novatoriškai sprendžia pagrindinius Europos miestų ir regionų iššūkius: kaip skatinti piliečius ir bendruomenes mažinti anglies dioksido kiekio išskyrimą į aplinką.

Projekto „IWAMA“ („Interaktyvus vandens valdymas“) tikslas –  gerinti nuotekų tvarkymą Baltijos jūros regione stiprinant vandentvarkos įmonių darbuotojų pajėgumus ir įgyvendinant bandomąsias investicijas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir ieškant efektyvių dumblo tvarkymo sprendimų.

Projektu „PROSPERITY“ siekiama paskatinti kuo daugiau savivaldybių įsitraukti į Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimą, o šių planų įgyvendinimui pasirinkti inovatyvias bei efektyvias darnaus judumo organizavimo priemones.

Naujienos

Partneriai