Apie mus

Viešoji įstaiga Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras – tai nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 1997 metais. Mes vieni iš pirmųjų pradėjome skleisti darnaus vystymosi idėjas ir diegti darnaus vystymosi principus savivaldybėse. Dirbame atliekų tvarkymo, visuomenės aplinkosauginio švietimo, vandens apsaugos, oro taršos, klimato kaitos, triukšmo, įmonių socialinės atsakomybės ir tausojančio vartojimo srityse. Įvertindami pasekmes visam pasauliui, mes kuriame darnią aplinką aplink save. Tai, ką sakome, apie ką mokome, taikome patys savo kasdieninėje praktikoje!

Mūsų misija

Mūsų misija – siekti geresnės gyvenimo kokybės, integruojant aplinkosaugos aspektus į kasdienius valdžios ir visuomenės sprendimus ir taikant darnaus vystymosi principus.

Projektai

Rengiame ir įgyvendiname projektus, mokome ir konsultuojame įvairiais aplinkosaugos klausimais, skatiname aplinkosauginę veiklą Lietuvos savivaldybėse. Bendradarbiaujame su įvairiomis užsienio ir Lietuvos įstaigomis (ministerijomis, savivaldybėmis, užsienio šalių ambasadomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultacinėmis firmomis, mokslo institucijomis, bendruomenėmis ir kt.).

Peržiūrėti projektus