Susipažinkite su mumis

Mūsų misija


Viešoji įstaiga Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras – tai nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 1997 metais. Mūsų misija – siekti geresnės gyvenimo kokybės, integruojant aplinkosaugos aspektus į kasdienius valdžios ir visuomenės sprendimus ir taikant darnaus vystymosi principus. Mes vieni iš pirmųjų pradėjome skleisti darnaus vystymosi idėjas ir diegti darnaus vystymosi principus savivaldybėse. Dirbame atliekų tvarkymo, visuomenės aplinkosauginio švietimo, vandens apsaugos, oro taršos, klimato kaitos, triukšmo, įmonių socialinės atsakomybės ir tausojančio vartojimo srityse. Rengiame ir įgyvendiname projektus, mokome ir konsultuojame įvairiais aplinkosaugos klausimais, skatiname aplinkosauginę veiklą Lietuvos savivaldybėse. Įvertindami pasekmes visam pasauliui, mes kuriame darnią aplinką aplink save. Tai, ką sakome, apie ką mokome, taikome patys savo kasdieninėje praktikoje! Bendradarbiaujame su įvairiomis užsienio ir Lietuvos įstaigomis (ministerijomis, savivaldybėmis, užsienio šalių ambasadomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultacinėmis firmomis, mokslo institucijomis, bendruomenėmis ir kt.).


Prisijunkite prie mūsų

Kampanijos

Darnaus judumo skatinimas savivaldybėse ir mokyklose. Kviečiame savivaldybes prisijungti prie kampanijos „Eismo gyvatėlė“


Peticijos

Atsakingo vartojimo ir sąžiningos prekybos skatinimas: peticijos „Už sąžiningą šokolado gamybą ir prekybą“ ir „Sustabdykime žalą kurią atneša palmių aliejaus gamyba“


Informaciniai renginiai

Konferencijos, seminarai, susitikimai, mokymai, išvažiuojamieji renginiai (bendruomenėms, savivaldybių darbuotojams, trečio amžiaus universitetams, mokykloms)

hidden