Leidiniai

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras per 19 savo veiklos metų (1997-2016) yra išleidęs jau virš 50 leidinių įvairiomis temomis, tokiomis kaip:

– darnus vystymasis,
– klimato kaita, oro kokybė, triukšmas,
– aplinkosauga savivaldybėse,
– atliekų tvarkymas,
– vandens išteklių valdymas,
– aplinkosauga ir demokratija, ir kt.