Leidiniai

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras per 19 savo veiklos metų (1997-2016) yra išleidęs jau virš 50 leidinių įvairiomis temomis, tokiomis kaip:

darnus vystymasis,
klimato kaita, oro kokybė, triukšmas,
aplinkosauga savivaldybėse,
atliekų tvarkymas,
vandens išteklių valdymas,
aplinkosauga ir demokratija, ir kt.