Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras per 19 savo veiklos metų (1997-2016) yra išleidęs jau virš 50 leidinių įvairiomis temomis, tokiomis kaip:

– darnus vystymasis,

– klimato kaita, oro kokybė, triukšmas,

– aplinkosauga savivaldybėse,

– atliekų tvarkymas,

– vandens išteklių valdymas,

– aplinkosauga ir demokratija, ir kt.