BALTIPLAST

BALTIPLAST

Baltijos šalių sprendimai plastiko taršos valdymui žiedinės ekonomikos kontekste (BALTIPLAST)

Projektu siekiama sumažinti vienkartinio naudojimo plastiko gaminių bei plastiko pakuočių atliekų susidarymą ir pateikti plastiko atliekų panaudojimo sprendimus žiedinės ekonomikos kontekste. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti, išbandyti ir įdiegti konkrečius sprendimus plastiko atliekų sumažinimui ir tvarkymui Baltijos jūros regiono šalyse. Tai bus padaryta įtraukiant plastiko atliekų tvarkymo vertės grandinės dalyvius, t. y. vietos valdžios institucijas, universitetus ir mokslinių tyrimų institucijas, asociacijas ir nevalstybines organizacijas (NVO). Bendradarbiavimas bus vykdomas trimis lygmenimis: vietos valdžios institucijų, techniniu bei verslo, ir vartotojų lygmenimis. Siekiant visapusiškų sprendimų projekto veiklose dalyvaus ir tarptautiniai profesiniai tinklai bei asociacijos. Universitetai, bendradarbiaudami su vietos valdžios institucijomis, pateiks sprendimus, o vietos valdžios institucijos jų įgyvendinimui pasitelks verslą, NVO ir asociacijas. Sprendimai bus išbandyti konkrečiuose miestuose, o gautų rezultatų tarptautinė sklaida vyks per Baltijos miestų sąjungą (The Baltic Union of Cities), kuri turi platų savivaldybių tinklą Baltijos regione.

Projekto finansavimas:

2021-2027 Interreg Baltijos jūros regiono programa

Projekto rezultatai apims:
• Vienkartinio naudojimo plastiko gaminių tvarkymo bei plastikinių pakuočių surinkimo inovacijas Baltijos jūros regione,
• Strateginių dokumentų ir plastiko apyvartumo srautų struktūrizavimą (pvz., vienkartinis plastikas, plastiko atliekų tvarkymas, jūros šiukšlės ir kt.),
• Inventorinės analizės įrankius, leisiančius apskaityti ir sumažinti vienkartinio plastiko ir plastikinių pakuočių kiekį (skirta viešiesiems subjektams ir verslams),
• Plastiko atliekų surinkimo ir perdirbimo techninius/technologinius sprendimus, kurie bus išbandomi tikslinėse savivaldybėse,
• Rekomendacijas (vadovą) vartotojams „Kaip sumažinti vienkartinio plastiko ir plastikinių pakuočių naudojimą“,
• Antrinio plastiko perdirbimo sistemas ir jų išbandymą.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-01-01 – 2025-12-31

Projekto koordinatorius: Hamburgo taikomųjų mokslų universitetas

Daugiau informacijos anglų kalba

  • Date 8 birželio, 2023
  • Tags