Aplinkosauga savivaldybėse

Europos sąjungos triukšmo mažinimo politika – regioninių ir vietos institucijų vaidmuo
2004 m. 28 puslapių A4 formato brošiūra

Biologinės įvairovės apsauga ir ES reikalavimai
2004 m. Lakstinukas

Regioninių ir vietos institucijų pajėgumų stiprinimas Europos Sąjungos aplinkosaugos politikos srityje
2003 m. Lakstinukas.

Mokymas “Ant ratų”: Europos Sąjunga ir aplinkosauga
2002 m. Lakstinukas

Savivaldybių aplinkosauginės veiklos atitikimas Europos Sąjungos reikalavimus
2001 m. 15 puslapių brošiūra

Aplinkosaugos vadybos sistema
2000 m. 28 puslapių A4 formato knygelė

Baltijos miestų savivaldybių aplinkosaugos audito (SAA) vadovėlis
2000 m. 40 puslapių A4 formato vadovėlis