Visuomenės švietimas ir informavimas

Kaupiame ir skleidžiame informaciją apie šiuolaikines aplinkosaugos administravimo tendencijas, organizuojame mokymus, seminarus ir konferencijas darnaus vystymosi ir aplinkosaugos temomis viešojo sektoriaus darbuotojams, bendruomenėms, jaunimui, vaikams, įmonėms.

Įgyvendinant aplinkosauginio švietimo programas didelis dėmesys skiriamas visų interesų grupių įtraukimui. Organizuojami seminarai, paskaitos–diskusijos, susitikimai su gyventojais ir įvairios aplinkosauginės akcijos.

Siekiame suteikti ne tik žinių, bet ir formuoti darnios gyvensenos įgūdžius!