Aplinkosauga ir demokratija

Galimybės gauti informaciją aplinkosaugos klausimais, dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus Lietuvoje vertinimo ataskaita.
2005 m. 32 puslapių leidinys