Galimybės gauti informaciją aplinkosaugos klausimais, dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus Lietuvoje vertinimo ataskaita.  2005 m. 32 puslapių leidinys

es-vertinimoo-ataskaita