„Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenų”

– Konfucijus
Kiekvieno projekto ar veiklos įgyvendinimo metu atsižvelgiame į poveikį aplinkai ir bendruomenei. Siekiame, kad mūsų vadybiniai sprendimai būtų draugiški aplinkai ir ekonomiškai naudingi.

Projektai

Projektu „BALTIPLAST” („ Baltijos šalių sprendimai plastiko taršos valdymui žiedinės ekonomikos kontekste”) siekiama sumažinti vienkartinio naudojimo plastiko gaminių bei plastiko pakuočių atliekų susidarymą ir pateikti plastiko atliekų panaudojimo sprendimus žiedinės ekonomikos kontekste.

Daugiau informacijos anglų kalba:

Projektas „NonHazCity3” („pavojingų cheminių medžiagų mažinimas statybų sektoriuje siekiant darnesnės statybos, saugant vandens aplinką bei žmogaus sveikatą“) sprendžia ryšį tarp žiedinės ekonomikos, klimato neutralumo ir draugiškų aplinkai statybinių medžiagų pirkimų. Projektu siekiama sumažinti pavojingų medžiagų naudojimą pastatuose, statybvietėse ir statybinėse medžiagose.

Daugiau informacijos:

Projektu „EMPEREST” siekiama pašalinti mikroteršalus iš nuotekų vandenų. Projekto metu bus išbandomos pažangios valymo technologijos, padedančios vandens įmonėms geriau pašalinti teršalus, esančius nuotekose. Šio projekto  dėka bus galima įvertinti technologijų veiksmingumą bei ekonominį naudingumą šalinant mikropolimerus.

Daugiau informacijos anglų kalba:

Projekto „ChemClimCircle“ požiūris (metodas) sujungia cheminių medžiagų, klimato ir žiedinės ekonomikos temas. Šiuo projektu siekiama skatinti savivaldybes remtis šiuo požiūriu rengiant savo viešųjų pirkimų strategijas.

Daugiau informacijos anglų kalba:

Naujienos

Partneriai