Naujienos
Vas 25

Ką bendruomenės žino apie klimato kaitą?

   

Keletą pastarųjų mėnesių vyko Kauno rajono bendruomenių apklausa, kuria buvo siekiama sužinoti, kiek jų nariai informuoti apie aplinkosaugos ir klimato kaitos problemas, ar norėtų prisidėti prie savo aplinkos kokybės išsaugojimo.  Apklausoje sudalyvavo daugiau nei tūkstantis respondentų.

Kaip parodė rezultatai,  absoliuti dauguma gyventojų teigė, kad jiems svarbu, kokioje aplinkoje gyvena. Didžioji dalis Kauno rajono gyventojų žino savo gyvenvietės ar miestelio  aplinkosaugos problemas ir mano, kad jos turi įtakos kasdieniniam gyvenimui.   Virš 80 proc. atsakiusiųjų nuomone  klimato kaitą įtakoja didėjantis vartojimas, o apie 60 proc. mano, kad drauge tai gali būti ir natūralus gamtos procesas, todėl dalis respondentų nurodė abu veiksnius, kaip teisingus.  Nepaisant žiniasklaidoje mirgančių žinučių apie klimato kaitą gausos,  didžioji dalis apklaustųjų vis tik  mano, kad jiems trūksta  išsamios informacijos apie ateities prognozes šioje srityje.  Bendruomenių nariai išreiškė nuomonę, kad geriau iš anksto strategiškai spręsti aplinkos problemas, nei vėliau „gesinti gaisrus“.

Dauguma apklaustųjų nurodė, kad jiems svarbūs bendruomenės interesai ir jie pasirengę  įsitraukti į bendruomeninę veiklą, o sprendžiant aplinkos problemas svarbus ir valdžios institucijų, ir bendruomenės dalyvavimas.

Apklausą vykdė VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras  drauge su Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga pagal projektą „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos  srityje“, kurį finansuoja Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinis mechanizmas per Aktyvių piliečių fondą www.apf.lt .

Su apklausos ataskaita galite susipažinti pasinaudoję šia nuoroda.