Naujienos
Kov 30

Diskutuota apie bendruomenių dalyvavimą sprendžiant klimato kaitos švelninimo klausimus

     

Kovo 29 d. Kaune vyko konferencija  ”Bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje”, kurios pagrindinis tikslas buvo aptarti kylančius klimato kaitos iššūkius ir galimą bendruomenių dalyvavimą  sprendžiant klimato kaitos švelninimo klausimus.

Konferencijoje buvo pateikti Lietuvos ir užsienio šalių iniciatyvų ir gerųjų praktikų pavyzdžiai, kuriais siekiama sušvelninti klimato kaitos padarinius. Buvo pristatyta išmaniųjų kaimų koncepcija, aptarti būdai kaip sumažinti ir kompensuoti anglies pėdsaką bei kokios būtų veiksmingos partnerystės klimato kaitos sprendimų įgyvendinime, diskutuota kitais svarbiais klausimais.

Savo įžvalgomis ir informacija šia tema pasidalino visa eilė pranešėjų atstovaujančių įvairias visuomenės grupes: mokslininkai, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bei verslo atstovai.

Ši konferencija, tai viena iš projekto „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ veiklų. Projektą įgyvendina Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras partnerystėje su Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis per Aktyvių piliečių fondą www.apf.lt .