Projektas PROSPERITY

Projektas PROSPERITY

PROSPERITY – tai ES programos  H-2020 finansuojamas projektas, kuriuo siekiama paskatinti Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimą ir įgyvendinimą  12 ES šalių ir 250 savivaldybių.

Projektu siekiama paskatinti kuo daugiau savivaldybių įsitraukti į Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimą, o šių planų įgyvendinimui pasirinkti inovatyvias bei efektyvias darnaus judumo organizavimo priemones. Projekto veiklos organizuojamos keliais lygmenimis: nacionaliniu, vietos bei šios srities specialistų lygmenimis. Įtraukiamos dalyvaujančių šalių ministerijos ir agentūros, vietos savivaldos institucijos bei darnaus judumo planavimo specialistai. Projekto svetainėje rasite naujausią informaciją.

Lapkričio 20-23d. vykusių projekto PROSPERITY mokymų medžiaga

Pranešimas spaudai: Darnaus judumo plėtra Lietuvoje – perspektyvi, pripažinta, įvertinta

Europos Darnaus judumo planų mieste  (angl. SUMP) konferencijos:

5-oji Europos Darnaus judumo mieste planų konferencija vyko Nikosijoje, Kipre, 2018 gegužės 14-15 d.

Visą susijusią informaciją ir pranešimus rasite pasinaudoję šia nuoroda.

6-oji Europos Darnaus judumo mieste planų konferencija vyko Groningene, Nyderlanduose 2019 birželio 17-18 d.

Visą susijusią informaciją ir pranešimus rasite pasinaudoję šia nuoroda.

PROSPERITY projekto darnaus judumo inovacijų apžvalga:

PROSPERITY: vaikai-aktyvi miesto pokyčiuose dalyvaujanti grupė

PROSPERITY: Uber – inovacijos apžvalga

PROSPERITY: superkvartalų inovacijos apžvalga

PROSPERITY: vietų kūrimo strategijų apžvalga