Projektas „SUPPLY CHA!NGE”

Projektas „SUPPLY CHA!NGE”

Bendradarbiavimas – esminė sąlyga tvaresnių maisto tiekimo grandinių kūrimui              

Apsipirkinėdami prekybos centruose mes ne tik patenkiname savo kasdieninius vartojimo poreikius, bet tuo pačiu darome didžiulę įtaką aplinkai bei darbuotojams besivystančiose šalyse, kurie gamina ir augina mūsų vartojamus maisto produktus. Dėl šios priežasties prekybos centruose parduodamų produktų tvarumo poveikį vis dažniau analizuoja įvairios pilietinės visuomenės organizacijos, agituojančios už žmogaus ir darbuotojų teisių apsaugą. Beje, ir patys vartotojai vis dažniau suvokia socialinį, ekologinį bei ekonominį poveikį, kurį sukelia produktų gamyba ir vartojimas, ir taip pat kelia vis didesnius reikalavimus tiekėjams.

Esant tokioms aplinkybėms, mažmeninės prekybos tinklai vaidina svarbų vaidmenį siekiant tvarumo maisto tiekimo grandinėse. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į privačius prekės ženklus, nes būtent čia yra pateikiama mažiausiai informacijos. Tačiau būtent šiame sektoriuje mažmenininkai gali geriausiai kontroliuoti tiekėjus ir prisiimti sąžiningos prekybos atsakomybę.

Europos Sąjungos finansuojamo projekto SUPPLY CHA!NGE tikslas – siekti geresnių aplinkos, socialinių ir ekonominių sąlygų besivystančiose šalyse, skatinti Europos prekybos centrų privačių prekės ženklų gamybos ir vartojimo modelius orientuoti tvarumo linkme.

Vienas iš projekto SUPPLY CHA!NGE veiklos rezultatų – Milano EXPO parodoje surengtas Verslo forumas „SUPPLY CHA!NGE Europos maisto grandinėse“ Šio forumo rezultatai pateikti ataskaitoje, kurios išvadas apibendrino Helvetas Intercooperation atstovas Louise Luttikholtas: „Mes visi kartu esame atsakingi už tiekimo grandines. Jų tvarumo užtikrinimo garantas – tai bendros pastangos imtis realių veiksmų įvairių suinteresuotųjų šalių lygmenyje.“

Kitas svarbus SUPPLY CHA!NGE projekto rezultatas – būsima skaidrumo platforma, kurios tikslas – užtikrinti prieinamą  informaciją apie privačių prekės ženklų maisto produktų tvarumo poveikį, socialinį ir aplinkosauginį sertifikavimą, ženklinimo sistemas ir didžiuosius Europos mažmenininkus.

Vienas iš svarbių šios duomenų bazės tikslų – suteikti vartotojams reikiamos informacijos, kuria remiantis jie galės palyginti privačius prekės ženklus ir jų tiekimo grandines tvarumo bei sąžiningos prekybos kontekste. Be kita ko, ji taip pat suteiks strateginę galimybę mažmenininkams susipažinti su konkurentų informacija ir palyginti bei įvertinti savo veiklą socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu.

Tolesni veiksmai, kurių bus imamasi SUPPLY CHA!NGE projekto vardu taip pat apims gebėjimų ugdymą, Europos ir nacionalinių mažmenininkų apskrito stalo pasitarimus, ir praktinius seminarus, kurių metu bus nagrinėjami įvairių suinteresuotųjų šalių scenarijai, siekiant sąžiningesnių ir tvaresnių privačių prekės ženklų tiekimo grandinių.

Taigi, SUPPLY CHA!NGE projektas kviečia visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant mažmenininkus, tiekėjus, vartotojus ir politikos formuotojus, dalyvauti naujose projekto veiklose ir tapti šio svarbaus virsmo dalimi. Daugiau informacijos apie SUPPLY CHA!NGE projektą ir verslo forumą galima rasti šioje svetainėje: http://supplychainge.org/the-business-forum/.

  • Date 16 rugsėjo, 2020
  • Tags