Projektas „IWAMA”

Projektas „IWAMA”

Interaktyvus vandens valdymas

IWAMA

Siekiant atitikti griežtas HELCOM rekomendacijas, savivaldybių nuotekų valymo sektoriuje vienkartinių sprendimų jau nebepakanka. Reikalingas platesnis požiūris į visus procesus, tačiau svarbiausi uždaviniai yra šie: dumblo tvarkymo gerinimas ir poreikis didinti procesų energetinį efektyvumą. Abu šie uždaviniai tiesiogiai siejasi su geresniais maistinių medžiagų šalinimo rezultatais ir gali būti įgyvendinami keliant specialistų kvalifikaciją bei įgyvendinant nebrangius pilotinius nedidelių investicijų projektus.

Finansavimas

 

Veiklos sritys

Viena pagrindinių projekto IWAMA veiklos sričių – pajėgumų stiprinimas regione. Siekiama, kad projekto metu specialistai įsisavintų naujausias žinias apie pažangiausias dumblo ir energijos valdymo technologijas bei panaudotų bandomųjų investicijų metu įgytą patirtį. Projekto partneriai dalyvaus praktiniuose mokymuose ir internetiniuose seminaruose. Kiekvienoje dalyvaujančių partnerių šalyje bus suformuotos „besimokančios visą gyvenimą“ bendruomenės, kurios tarptautiniu mastu bus pristatytos per „Baltic Smart Water Hub“ (tai viena iš Baltijos miestų sąjungos (UBC) koordinuojamų Baltijos jūros regiono iniciatyvų). Šios iniciatyvos internetinėje svetainėje (http://www.waterprotectiontools.net/index.php/en/networking-collaboration/baltic-smart-water-hub/) bus patalpinta projekto IWAMA mokymų medžiaga ir kita svarbi informacija, taip pat bus sukurta galimybė keistis informacija ir patirtimi su kitomis suinteresuotomis Baltijos jūros regiono šalimis.

Siekiant pagerinti nuotekų valymo efektyvumą, bus parinktos ir išbandytos pažangios energijos ir dumblo valdymo koncepcijos. Koncepcijos bus paremtos bendra efektyvaus energijos vartojimo ir dumblo tvarkymo vertinimo sistema (pirma tokio pobūdžio), pagrįsta Baltijos jūros regiono šalyse surinktais duomenimis. Siekiant geresnio energijos vartojimo efektyvumo ir sustiprintos azoto kontrolės bus įgyvendinamos bandomosios investicijos (pilotiniai projektai). Jomis bus siekiama kokybiškesnio dumblo tvarkymo bei efektyvesnio maistinių medžiagų pašalinimo valymo proceso metu. Bandomosios investicijos padės ieškoti naujų sprendimų dumblo higienizacijos, stabilizacijos ir džiovinimo srityse.

Projektinė veikla:

  • Nuotekų valymo paslaugų teikėjų kvalifikacijos kėlimas, siekiant maksimalaus energijos taupymo ir tinkamų dumblo tvarkymo technologijų parinkimo mažose ir didelėse nuotekų tvarkymo įmonėse. Kvalifikacijos kėlimui bus organizuojami tarptautiniai praktiniai mokymai ir internetiniai seminarai. Nedalyvaujančioms šiame projekte vandentvarkos įmonėms bus parengti mokymo medžiagos paketai.
  • Nuotekų valymo įmonių energijos naudojimo ir dumblo tvarkymo įvertinimas.
  • Efektyvaus energijos naudojimo ir dumblo tvarkymo audito koncepcijos parengimas (įskaitant bendrą dumblo tvarkymo efektyvumo vertinimo sistemą) atsižvelgiant į veiksmingą maistinių medžiagų šalinimą.
  • Bandomųjų investicijų diegimas skatinant pažangius valdymo modelius bei energiją taupančias maistinių medžiagų šalinimo technologijas skirtingo pažangumo nuotekų valymo įmonėse.
  • Bandomųjų investicijų diegimas siekiant išbandyti pažangias dumblo tvarkymo sistemas bei novatorišką ir ekonomiškai veiksmingą dumblo apdorojimą skirtingo dydžio nuotekų valymo įmonėse.
  • Nacionalinių ir tarptautinių renginių organizavimas, įtraukiant projekto partnerius bei kitas suinteresuotas šalis, siekiant prisiimti įsipareigojimus gerinti Baltijos jūros būklę.

Rezultatai

Aukštesnė paslaugų teikėjų kvalifikacija įtakos tinkamesnį ekonomiškai veiksmingų technologijų pasirinkimą ir naudojimą, skatins įsisavinti geriausias energijos tausojimo bei dumblo tvarkymo technologijas Baltijos jūros regione. Projekte dalyvaujančios vandentvarkos įmonės bus puikiu pavyzdžiu kitoms analogiškoms įmonėms, siekiant geresnių rezultatų ir efektyvesnių žingsnių dumblo tvarkymo srityje. Nuotekų tvarkymo sektoriaus specialistams bus suteikta galimybė pasirinkti  tinkamiausius sprendimus efektyviam energijos naudojimui skirtinguose maistinių medžiagų šalinimo technologiniuose procesuose bei tinkamiausias dumblo apdorojimo technologijas tiek mažose, tiek didelėse įmonėse. Visa tai turės įtakos vandentvarkos įmonių efektyvumo didinimui energijos naudojimo srityje ir pažangių dumblo tvarkymo technologijų įsisavinime, o tai pagerins nuotekų kokybę ir ženkliai prisidės prie Baltijos jūros būklės gerinimo.

IWAMA projektu siekiama Baltijos jūros regione gerinti išteklių panaudojimo efektyvumą nuotekų valdyme koncentruojantis į paslaugų teikėjų kvalifikacijos kėlimą bei bandomųjų investicijų(pilotinių projektų) diegimą. Visa tai turėtų sumažinti  į Baltijos jūrą išmetimą maistinių medžiagų kiekį.

Trukmė: nuo 2016 iki 2019. Aktyvus projektas

Tinklapis: http://www.iwama.eu

Finansavimas: BSR INTERREG Programme 2014-2020

Projekto video medžiaga

  • Date 16 rugsėjo, 2020
  • Tags