EMPEREST

EMPEREST

2023 m. sausio mėn. startavo projektas EMPEREST. Tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kuriuo siekiama pašalinti mikroteršalus iš nuotekų vandenų. Projekto metu bus išbandomos pažangios valymo technologijos,  padedančios vandens įmonėms geriau pašalinti teršalus, esančius nuotekose. Šio projekto  dėka bus galima surinkti išsamią informaciją iš įvairių regionų ir įvertinti technologijų veiksmingumą bei ekonominį naudingumą šalinant mikropolimerus.

EMPEREST projektu siekiama holistinio požiūrio į perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų (PFAS) bei kitų patvariųjų organinių teršalų šalinimą Baltijos jūros regione. Projekto tikslams įgyvendinti numatytos keturios veiklos kryptys: vandens aplinkoje esančių PFAS medžiagų stebėsenos ir metodinių rekomendacijų rengimas, PFAS medžiagų rizikos vertinimo sistemos kūrimas ir pažangių valymo technologijų bandomasis diegimas.

Projekto metu taip pat bus ugdomi tiek vietos valdžios institucijų, tiek viešųjų paslaugų teikėjų gebėjimai, siekiant juos informuoti apie naujausius pokyčius šioje srityje bei apmokyti naudotis specialiai pritaikyta medžiaga ir priemonėmis. Mokymo programa pagerins nuotekų tvarkymo specialistų profesinius įgūdžius, todėl specialistai bus geriau pasirengę įgyvendinti naujus reikalavimus susijusius su mikromedžiagų nuotekose mažinimu, o tai sustiprins bendrą vandens sektoriaus atsparumą kylančioms rizikoms.

Daugiau informacijos apie projektą anglų kalba .

 

  • Date 5 sausio, 2023
  • Tags