ChemClimCircle

ChemClimCircle

Europos savivaldybėse prekės ir paslaugos perkamos viešųjų pirkimų būdu. Viešųjų pirkimų procesas gali būti sėkmingai panaudotas savivaldybės aplinkosaugos  tikslams įgyvendinti. Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) gali didinti tvaresnių paslaugų bei prekių paklausą, taip skatindami atsinaujinančią žiedinę ekonomiką ir padėdami palaikyti švarią aplinką.

Kai kuriose Europos Sąjungos šalyse savivaldybės jau pradėjo kurti žaliųjų viešųjų pirkimų (ŽVP) sistemas. Tačiau daugelyje savivaldybių vis dar yra susiduriama su įvairiomis problemomis, tokiomis kaip vadovybės paramos trūkumas ar žinių  trūkumas organizacijoje, rinkos dialogas ir/ ar savivaldybėms keliami reikalavimai. Vienas didžiausių sunkumų –  holistinio požiūrio trūkumas: viešųjų pirkimų vadovai dažnai sutelkia dėmesį į atskirus tikslus, dažniausiai klimato neutralumą, tuo tarpu pavojingų medžiagų vengimas ar labai svarbi žiediškumo tema lieka nuošaly.

„ChemClimCircle” požiūris (metodas) sujungia cheminių medžiagų, klimato ir žiedinės ekonomikos temas. Tokiu požiūriu turėtų remtis savivaldybės, rengdamos savo viešųjų pirkimų strategijas.  Vykdant viešuosius pirkimus labai svarbu planavimo etape  atsižvelgti į visus tris aspektus ir taip per viešuosius pirkimus pasiekti ne vieną išsikeltą tvarumo tikslą.

Projektas „ChemClimCircle” orientuotas į tris skirtingus lygmenis:

  • Strateginį – strategijos sukūrimas ir tolesnis veiksmų planas, skatinantis taikyti integruotus viešųjų pirkimų kriterijus.
  • Vykdomąjį – tinkamos struktūros, suderintos su bendra organizacijos kultūra, tikslais ir strategija, kūrimas.
  • Viešųjų pirkimų – viešųjų pirkimų praktikos, į kurias įtraukiami netoksiškų medžiagų,  klimato neutralumo ir žiedinių pirkimų kriterijų, kūrimas.

Projekto informacija:

Nuoroda: https://thinkbefore.eu/en/chemclimcircle/

Pradžia: 2022 spalio mėn.

Pabaiga: 2024 rugsėjo mėn.

Bendras biudžetas: 499,940.00 €

Bendras ERPF finansavimas: 399,952.00

Projekto partneriai:

  • Date 20 gruodžio, 2022
  • Tags