PROJEKTAS „NONHAZCITY 3“: Tvarios statybos link

Statybos sektorius nuolat auga, o kartu auga ir šioje srityje sunaudojamų išteklių kiekis, poveikis aplinkai, gamtai bei klimatui. Statybinėse medžiagose naudojami toksiški chemikalai kelia grėsmę žmonių sveikatai. Kol kas Baltijos jūros regione šių grėsmių pravencijai nebuvo skirtas pakankamas dėmesys, todėl įvairios nevyriausybinės organizacijos, savivaldos institucijos, statybos bei cheminių medžiagų ekspertai ir mokslo atstovai iš įvairių Baltijos regiono šalių apjungė savo jėgas bendrame projekte „NonHazCity 3“,  kuriuo  siekiama spręsti šias problemas, atkreipiant dėmesį į pasaulinį energijos, gamtos išteklių suvartojimą, CO2 emisijas ir poveikį aplinkai. Daugiausia dėmesio skiriama pavojingų medžiagų mažinimui statybų sektoriuje. Šis projektas siekia visapusiškai pakeisti statybų praktiką, todėl jo vykdymo metu bus  įgyvendinami bandomieji projektai, kuriamos klimatui neutralios, žiediškumo principais pagrįstos, saugios ir be pavojingų cheminių medžiagų statybos pramonės strategijos.

Pavojingos medžiagos pastatuose. Statybų sektoriuje naudojamos pavojingos medžiagos aptinkamos įvairios paskirties statybinėse medžiagose. Pavyzdžiui, biocidai naudojami tinko ir fasadų dažuose, siekiant užkirsti kelią dumblių ir grybų augimui. Antipirenai naudojami statybinių medžiagų degumui sumažinti, o sunkieji metalai naudojami dažuose ir paviršių padengimo medžiagose pagerina  jų eksploatacines savybes. Perfluoralkilo ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) naudojamos ant stogų dangos ir fasadų dėl jų atsparumo vandeniui ir nešvarumams, o plastifikatoriai naudojami gaminiuose iš PVC (polivinchloridas) siekiant pagerinti jų lankstumą ir ilgaamžiškumą. Žinant, kad šios medžiagos yra ilgaamžiškos ir sunkiai sunaikinamos, jų naudojimas statybiniuose gaminiuose kelia susirūpinimą.  www.umweltbundesamt.de/publikationen/potential-svhcs-in-environment-products .

Yra žinoma jog daugelis cheminių priedų iš statybinių produktų išsiskiria į aplinką (dirvožemį, vandenį bei orą). Šios emisijos sukelia rimtas sveikatos problemas – kvėpavimo sutrikimus, alergijas, įvairias lėtines ligas, taip pat bendrą aplinkos kokybės pablogėjimą. Išplautos lietaus nuo stogų ir fasadų cheminės medžiagos kaupiasi dirvožemyje bei vandens telkiniuose ir tokiu būdu neigiamai paveikia augalų ir gyvūnų audinius. Iš visų ežerų, upių ar kitų paviršinių vandens telkinių, kuriuose atliekami stebėjimai, tik 38%   (www.eea.europa.eu/publications/state-of-water) yra geros cheminės būklės – teršalų koncentracija neviršija ES aplinkos kokybės standartų. Miestuose teršalai iš pastatų smarkiai sumažina aplinkos kokybę –  www.mdpi.com/2073-4441/14/3/303 .

Kita pavojingų medžiagų keliama problema – sunku veiksmingai surūšiuoti, išgauti ir pakartotinai panaudoti vertingas medžiagas, o tai yra būtina klimatui nekenksmingai ir išteklius tausojančiai praktikai. Perdirbimo metu išsiskiriančios pavojingos medžiagos sukelia pavojų ten dirbantiems darbuotojams; šios medžiagos tap pat gali likti perdirbtoje medžiagoje. Dėl šios priežasties pavojingų cheminių medžiagų naudojimas statybinėse medžiagose yra viena iš kliūčių kuriant žiedinę statybų pramonę. Norint sukurti tikrai žiedinę ekonomiką statybų sektoriuje,  labai svarbu sumažinti pavojingų medžiagų naudojimą ir teikti pirmenybę netoksiškoms bei perdirbamoms medžiagoms.

„NonHazCity 3“: siekiame tvaresnės statybos. NonHazCity 3“ yra novatoriškas projektas, kurio tikslas – kuo labiau sumažinti pavojingų medžiagų kiekį pastatuose, statybvietėse ir statybinėse medžiagose. Kurdamas praktinius sprendimus ir įgyvendindamas bandomuosius projektus, „NonHazCity 3“ siekia sukurti praktikas, kaip vengti ir pašalinti pavojingas medžiagas iš mūsų namų, darbo vietų ir aplinkos, visame Baltijos jūros regione. Į šį projektą įtraukiamos savivaldybės, privatūs verslininkai ir gyventojai, jiems suteikiamos žinios ir motyvacija priimti pagrįstus sprendimus statybos, renovacijos ar statybinių medžiagų parinkimo metu. Skatinant holistinę darnių pastatų perspektyvą, projekte „NonHazCity 3“ siekiama gerinti sveikatą, tausoti aplinką ir stiprinti ekonomiką.

„NonHazCity 3“ siūlo išsamius metodus, kaip kovoti su pavojingomis medžiagomis statybų pramonėje. Projekto veikla koncentruota į šias keturias sritis:

  • Statybinių medžiagų katalogas: siekiama sukurti katalogą, kuriame statybinės medžiagos būtų įvertintos pagal kriterijus, apimančius ir cheminius aspektus. Ši duomenų bazė suteiks vertingos informacijos apie statybinėse medžiagose esančias chemines medžiagas, bei padės priimti pagrįstus sprendimus renkantis produktus.
  • Viešieji pirkimai: „NonHazCity 3“ pasisako už cheminių kriterijų įvedimą statybinių paslaugų ir medžiagų viešuosiuose pirkimuose. Viešosios įstaigos yra stambus Europoje vykdomų statybų užsakovas tad, jei vykdant viešuosius pirkimus būtų atsižvelgta į gaminių cheminę sudėtį, būtų galima nukreipti rinką darnesnės statybos kryptimi.
  • Dialogo stiprinimas ir informacijos prieinamumo didinimas: svarbu gerinti informacijos srautą tiekimo grandinėje bei skatinti dialogą tarp suinteresuotų šalių. Komunikacijos pagalba siekiama palengvinti tvarios praktikos taikymą ir nepavojingų medžiagų naudojimą. Skatinamas tiekėjų, gamintojų, rangovų ir galutinių vartotojų bendradarbiavimas, suteikiant visoms dalyvaujančioms šalims informaciją apie saugesnes statybines medžiagas.
  • Informacinė medžiaga ir informuotumo kampanijos: „NonHazCity 3“ rengia informacines kampanijas ir pateikia informacinę medžiagą tiek paprastiems vartotojams, tiek statybų pramonės profesionalams. Taip siekiama didinti informuotumą apie tam tikrų medžiagų keliamą pavojų ir skatina taikyti tvarias alternatyvas; suteikia asmenims galimybę priimti pagrįstus sprendimus, teikiant pirmenybę savo sveikatai ir aplinkai.

„NonHazCity 3“ skatina pereiti prie tvaresnės statybos pramonės ir sprendžia pavojingų medžiagų šalinimo iš pastatų problemą. Projektu siekiama sukurti ateitį , kurioje pastatai būtų neutralūs klimatui, paremti žiediškumo principais ir toksikologiškai saugūs. „NonHazCity 3“ siekia, kad visoje Europoje būtų taikomos tvarios statybos praktikos, tokiu būdu saugoti dabartinių ir ateities kartų sveikatą bei skatinanti tvaresnį ir atsparesnį statybos sektorių.


Parengta pagal: https://interreg-baltic.eu/project-posts/nonhazcity-3-paving-the-way-for-sustainable-construction-with-reduced-hazardous-substances/

Pagalvok.lt