KVIETIMAS DALYVAUTI DARNAUS JUDUMO PLANAVIMO MIESTE MOKYMUOSE 2017 m. lapkričio 20-23, Kaunas

KVIETIMAS

DALYVAUTI DARNAUS JUDUMO PLANAVIMO MIESTE MOKYMUOSE

2017 lapkričio 20-23, Kaunas

Kviečiame dalyvauti mokymuose, kuriuos veda patyrę ekspertai bei praktikai iš Europos miestų, kurie jau yra parengę bei įgyvendina savo Darnaus judumo mieste planus (DJMP).

Mokymai dalyviams yra nemokami. Kelionės bei apgyvendinimo išlaidas mokymų dienomis dalyviams iš savivaldybių bei savivaldybėms pavaldžių įmonių apmoka ES finansuojamas PROSPERITY projektas. Tačiau, norint gauti šią finansinę paramą, reikia dalyvauti mokymuose visą jiems skirtą laiką.

Mokymuose sužinosite kaip parengti ir įgyvendinti Darnaus judumo mieste planą (DJMP), kad jis atitiktų jūsų vietos situaciją, tuo pačiu pasinaudojant geriausia Europos miestų praktika. Mokymai vyks lietuvių kalba, užsienio lektorių pristatymai bus verčiami į lietuvių kalbą. Bendradarbiaujant su Lietuvos Transporto ministerija, mokymai bus skirti šioms keturioms temoms:

 • Kaip apjungti įstatymais numatytą teritorijų planavimą su DJMP
  Remiantis konkrečiais atvejų tyrimais Europoje, šiuose mokymuose daugiausia dėmesio bus skiriama judumo planavimo ir teritorijų planavimo derinimui. Pasidalinsime dalyvių patirtimi ir peržvelgsime, kaip kurti judumo koncepciją vietos lygiu.
 • Kaip įtraukti suinteresuotąsias šalis rengiant DJMP bei planuojant naujas priemones
  Geras bendravimas yra būtina sėkmingo miestų planavimo ir vietos transporto sprendimų įgyvendinimo sąlyga. Šie mokymai suteiks dalyviams išsamų supratimą kaip efektyviai dirbti su visomis suinteresuotomis šalimis.
 • Miesto transporto planavimas
  Pristatoma virtuali „Scenarijų kūrimo priemonė”, kuri skirta padėti miestams ieškoti alternatyvių transporto scenarijų ir padedanti DJMP viziją paversti konkrečiais vietoje pritaikomais veiksmais.
  Stebėsena ir vertinimas
  Tai vienas iš svarbiausių DJMP planavimo elementų. Šioje mokymų dalyje bus paaiškinta, kaip reikėtų stebėti ir vertinti DJMP įgyvendinimo pažangą. Bus pristatytos idėjos, kaip efektyviai išmatuoti sumažintos taršos poveikį ar pagerintos eismo saugos rezultatus. Bus paaiškinta, į ką atsižvelgti renkant duomenis ir kaip nustatyti tikslus bei pristatyti faktiniai ES miestų stebėsenos ir vertinimo pavyzdžiai.

Renginio darbotvarkė dalyviams bus atsiųsta vėliau el. paštu

Vieta:   Viešbutis Best Western Santaka,  J. Gruodžio g. 21, Kaunas

Laikas: nuo 2017m. lapkričio 20 d.  iki  lapkričio 23 d.

 PARAIŠKOS FORMA DALYVIAMS  (atsidaryti hipersaitą)  

REGISTRACIJOS PABAIGA: 2017 m. spalio 20 d.

Norintys dalyvauti mokymuose savivaldybių darbuotojai privalo užpildyti paraiškos formą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie savivaldybę, pageidaujantį dalyvauti mokymuose darbuotoją ir jo sąsają su DJMP sritimi. Dėl ribotų pajėgumų organizatorius pasilieka teisę pasirinkti dalyvaujančias savivaldybes pagal anketoje pateiktą informaciją ir paraiškos pateikimo laiką. Savivaldybių ir joms priklausančių įmonių darbuotojai, dalyvaujantys viso mokymo procese, yra labiausiai tinkami kandidatai mokymams.