1-asis gebėjimų stiprinimo vebinaras

1-ojo projekto  vebinaro metu aptartos projekto IWAMA aktualijos ir esama situacija vandentvarkos įmonių gebėjimų stiprinimo srityje. Dr. Anna Mikola, Aalto Universitetas, Suomija, pristatė pranešmą „Energijos ir išteklių naudojimo efektyvumo didinimas nuotekų valyme“.