1-asis gebėjimų stiprinimo seminaras Lahti, Suomija

Vienas svarbesnių projekto IWAMA tikslų – profesinių žinių vandentvarkos srityje stiprinimas. Tuo tikslu projekto metu numatyta surengti keletą gebėjimų stiprinimo seminarų.  Pirmajame seminare, vykusiame 2016 m. rugsėjo 20-21 d. Lahti, Suomija, buvo aptariami vandentvarkos įmonių darbuotojų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikiai.

Renginio metu organizuota pažintinė išvyka į Kariniemi nuotekų tvarkymo įmonę. Seminare dalyvavo projektokto partneriai ir vandentvarkos specialistai iš kitų įvairių organizacijų. Renginio akimirkos nuotraukose.