Projektas „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje”

Projektas „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje”

2020 m.spalio mėnesį startavo naujas projektas, skirtas Kauno rajono bendruomenėms. Projektu „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ siekiama paskatinti bendruomenes aktyviau įsitraukti į aplinkosaugos ir klimato kaitos problemų sprendimą, įgalinti bendruomenes pareikšti savo valią sprendžiant tiek vietos, tiek ir platesnio masto ekologines problemas.

Projekto veiklose numatyti ugdymo seminarai, diskusijos, konferencija, vietos strategijų rengimas, apklausa ir projekto veiklų viešinimas.

Projektą koordinuoja Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras partnerystėje su Kauno rajono bendruomenių organizacijų sąjunga. Projektas finansuojamas EEE finansinio mechanizmo per Atvirų piliečių fondą www.apf.lt

Finansavimas

  • Date 4 sausio, 2022
  • Tags