Naujienos
Kov 02

Parengta „Bendruomenių klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo strategijos rengimo ir įgyvendinimo metodika“

 

Įgyvendinant projektą „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“, parengta „Bendruomenių klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo strategijos rengimo ir įgyvendinimo metodika“ (Metodika) .

Tikimės, kad ši metodika padės ne tik projekte dalyvavujančioms Kauno rajono, bet ir kitoms Lietuvoje veikiančioms bendruomenėms geriau suprasti ir įvertinti gyvenamosios vietovės aplinkos būklę, išsikelti strateginius tikslus jos gerinimui bei nusimatyti kryptingus veiksmus šiems tikslams pasiekti.

Projektas „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.