Naujienos
Gru 20

ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITOS

Pasibaigus ataskaitiniams metams įmonės privalo parengti tiek finansines, tiek ir nefinansines ataskaitas.  Įmonių vadovai ir atsakingi už ataskaitų rengimą darbuotojai turėtų būti susipažinę su Direktyvos 2014/95/ES „Dėl nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo“ reikalavimais, pagal kurią direktyvoje įvardintos įmonės turi pateikti nefinansinę informaciją. Šių reikalavimų nevykdymas gali užtraukti baudą, numatytą  Lietuvos administracinių nusižengimų kodekse.

Daugelyje didelių valstybinių ir privačių įmonių nefinansinės atskaitomybės ataskaita rengiama kaip įmonės socialinės atsakomybės ataskaita.