Naujienos
Kov 23

5 Kauno rajono bendruomenės kryptingai sieks savo gyvenamosios aplinkos gerinimo

 

Penkios aktyvios Kauno rajono bendruomenės iš Ežerėlio, Karmėlavos, Lapių, Domeikavos ir Babtų parengė savo seniūnijų Klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo strategijas (Ežerėlio seniūnijos strategija, Karmėlavos seniūnijos strategija, Lapių seniunijos strategija, Domeikavos strategija, Babtu seniūnijos strategija). Strategijų rengimo susitikimuose aktyviai dalyvavo savo gyvenamosios aplinkos kokybei neabejingi šių bendruomenių nariai. Rengti strategijas padėjo VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro konsultantės ir ekspertė prof., dr. Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituas.

Bendruomenių strategijos parengtos vykdant projektą „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“, finansuojamą EEE finansinio mechanizmo per Atvirų piliečių fondą www.apf.lt.