Projektas „Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje“

Projektas „Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje“

Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“, bendradarbiaujant su Norvegijos partneriu „GRID-Arendal“ ir Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos, Varėnos ir Kauno rajonų bei Panevėžio ir Alytaus miestų savivaldybėmis, 2010 m. sausio-rugsėjo mėn. įgyvendino paprojektį „Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje“. Paprojekčio tikslas – bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių skatinimas visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje.

Paprojekčio įgyvendinimo metu sukurta internetinė projektų ir aplinkosauginio švietimo metodų duomenų bazė, kurioje pateikti aplinkosauginio švietimo atliekų tvarkymo srityje projektų pavyzdžiai bei informacija apie aplinkosauginio švietimo metodus ir metodiką. 2010 m. gegužės 3-7 d. Lietuvos aplinkosaugos specialistams organizuota stažuotė Norvegijoje tikslu – susipažinti ir praktiškai pamatyti kaip vykdomas švietimas atliekų tvarkymo klausimais Norvegijoje. Aplankyta nemažai organizacijų, kuriose stažuotės dalyviai sužinojo, kaip atliekų tvarkyme derinamas švietimas ir infrastruktūros diegimas, kaip vyksta darbas su bendruomenėmis, kokie aplinkosauginiame švietime taikomi finansiniai mechanizmai ir kaip vykdomas administravimas, kokios institucijos yra atsakingos už švietimo atliekų tvarkymo klausimais organizavimą, bei kokie naudojami visuomenės aplinkosauginio švietimo ir įtraukimo metodai bei priemonės.

Š.m. gegužės – birželio mėnesiais organizuota 10 regioninių seminarų „Komunikacijos įtaka visuomenės požiūriui į atliekų rūšiavimą. Priemonės ir poveikis“ Lietuvos savivaldybių administracijų specialistams ir seniūnijų darbuotojams. Seminaruose buvo kalbama apie inovatyvius švietimo metodus ir priemones, būdus kaip efektyviau organizuoti švietėjišką darbą, tikslu – pasiekti ir sudominti kuo didesnę visuomenės dalį. Seminaruose taip pat pristatyta Norvegijos patirtis švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje.

Paprojekčio metu taip pat parengta: atliekų vengimo rekomendacijos vartotojams, švietimo atliekų tvarkymo klausimais programos paprojekčio partnerėms savivaldybėms, bendras paprojekčio partnerių švietėjiškas projektas, Lietuvos-Norvegijos institucijų – paprojekčio partnerių bendradarbiavimo strategija.

Bendra paprojekčio vertė – 196596,22 Lt, iš kurių 157836,22 Lt suma – Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ lėšos.