Projektas INTENSIFY

Projektas INTENSIFY

Anglies dvideginio emisijų mažinimas procese aktyviai dalyvaujant visuomenei

Projektas INTENSIFY novatoriškai sprendžia pagrindinius Europos miestų ir regionų iššūkius: kaip skatinti piliečius ir bendruomenes mažinti anglies dioksido kiekio išskyrimą į aplinką.

FINANSAVIMAS

VEIKLA
Projekto tikslas – sumažinti įvairių sektorių išmetamą anglies dvideginio kiekį, skatinant aktyviai į šį procesą įsitraukti ir jame dalyvauti vietos bendruomenes. Projekto veikla: 4 teminių renginių metu bus analizuojami projekto partnerių planai, identifikuojami gerosios patirties pavyzdžiai, organizuojami patirties sklaidos renginiai, gerosios patirties pavyzdžiai bus integruojami į partnerių regioninės politikos planus. Kuriamos ir plėtojamos socialinės platformos ir kiti bendruomenės įtraukimo mechanizmai, kurių tikslas – įtraukiant ir aktyvinant visuomenę mažinti anglies dvideginio išmetimą įvairiuose sektoriuose. Projekto metu taip pat bus stiprinami įvairių valdžios institucijų pajėgumai. Daugiau informacijos https://www.interregeurope.eu/intensify/.

VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras yra projekto partneris, atsakingas už patirties sklaidos veiklų organizavimą projekte: tematinių renginių organizavimą, gerosios praktikos registro kūrimą, mainų vizitų, gerosios praktikos pritaikymo seminarų organizavimo ir regioninių veiksmų planų rengimo priežiūrą, politikos mokymosi platformos kūrimą.

Projektas įgyvendinamas 2018 m. birželio 1d. – 2023 m. gegužės 31d. Bendra projekto vertė -2 092 955,00 eurų.

Bendruomenės dalyvavimas siekiant įgyvendinti klimato politikos tikslus

INTENSIFY naujienlaiškis nr. 1

INTENSIFY pranešimas spaudai nr. 1

INTENSIFY pranešimas spaudai nr. 2

INTENSIFY naujienlaiškis nr. 2

INTENSIFY pranešimas spaudai nr. 3

INTENSIFY naujienlaiškis nr. 3

INTENSIFY pranešimas spaudai nr. 4