Beam 21

Beam 21

BEAM 21 –  klimato apsaugos bei pažangios energetikos valdymas

Mokymai savivaldybių specialistams bei sprendimų priėmėjams

Kas yra BEAM 21?

BEAM 21 – tai projektas, kurio metu rengiamos bei įgyvendinamos mokymų programos savivaldybių administracijų darbuotojams bei sprendimų priėmėjams. Šio projekto tikslas-skatinti Europos savivaldybes taikyti pažangias priemones siekian didinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti CO2 emisijas bei skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.

Atsižvelgiant į energetikos svarbą Europos šalių ekonomikai, ypatingai dabartinės krizės akivaizdoje, pažangus energetikos valdymas yra vienas iš esminių veiksnių siekiant europinių klimato apsaugos tikslų. Savivaldybės yra vienos svarbiausių veikėjų, galinčių daryti įtaką šiltnamio dujų emisijų sumažinimą bei ženkliai prisidedančių prie tikslo 20-20-20 iki 2020 m. pasiekimo.

Klimato apsauga, pažangus energetikos valdymas bei Darnios energetikos veiksmų  planų parengimas – tai pagrindinės temos projekte BEAM 21,  kurio tikslas yra  sustiprinti vietos savivaldos pajėgumus šioje srityje.

Kas gali dalyvauti?

Mokymai skirti tiems savivaldybių administracijų darbuotojams bei sprendimų priėmėjams, kurie nori matyti savo miestą darnesnį klimato apsaugos bei energijos efektyvumo kontekste, kuriems svarbu, kad mieste būtų ženkliai sumažintas išmetamų šiltnamio dujų kiekis, tuo pačiu atveriant naujas perspektyvas vietos ekonomikai.

Mokymai skirti savivaldybėms, kurių gyventojų skaičius siekia nuo 10 000 iki 100 000.

Ką suteikia mokymai?

  • Žinias apie galimus savivaldybių veiksmus klimato apsaugos srityje bei su tuo susijusią gerųjų praktikų pavyzdžių įvairovę, palengvinančią politikos formulavimo bei sprendimų priėmimo procesus.
  • Galimybę prisidėti savo ilgamete patirtimi.
  • Pasidalinti savo žiniomis su kitų savivaldybių ekspertais.
  • Bendrą konkrečių priemonių jūsų miestui planavimą.
  • Pažymėjimą po sėkmingo kursų pabaigimo.

Europinis projektas

Mokymai yra parengti ir įgyvendinami pagal projektą „BEAM_21 – Pajėgumų stiprinimas Europos savivaldybėse darnių energijos priemonių bei veiksmų planų srityje“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal programą „Pažangi energetika Europai“. Projektą įgyvendina Henriho Bolio (Heinrich-Boell) fondas Brandenburge. Projekte kaip partneriai dalyvauja energetikos agentūros, aplinkosaugos bei energetikos konsultantai, aplinkosauginės organizacijos bei mokymo institucijos iš devynių Europos šalių. Mokymai parengti devyniomis kalbomis. Siekiant patenkinti specifinius besimokančiųjų poreikius ir padaryti mokymus praktiškai naudingais, kiekvienai šaliai yra parengtos specifinės mokymų turinio modifikacijos.

Projekto Partneriai

Austrijos Žaliasis Fondas (AT), Visuomeninis Aplinkosauginis darnaus vystymosi centras (BG), Žemės draugai/Hnuti Duha (CZ), Socialinių technologijų forumas Soziale Technikgestaltung / Talheimer (DE), Ebersvalde Taikomųjų mokslų universitetas (DE), Geislingeno miestas (DE), Didžiojo Liono vietos energetikos agentūra (FR), Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras/ECAT  (LT), Aplinkosauginio švietimo fondas (LV), Pirmoji Varšuvos Darbotvarkė 21 ( PL), Darnaus vystymo institutas (PL), Aplinkosaugos ir vystymo centras (PL), Focus Eko Centras, (RO) ir projekto koordinatorius Henriho Bolio (Heinrich-Boell) fondas Brandenburge (DE).

Kaip vykdomi mokymai?

Mokymai paprastai trunka apie keturis mėnesius. Jie apima penkis seminarus vietoje, jūsų savivaldybėje, bei keturis savarankiško nuotolinio mokymosi interneto pagalba periodus tarp šių seminarų. Savivaldybių darbuotojams seminarai vyksta  įprastu jų darbo laiku. Politikams seminarai bus organizuojami patogiu jiems laiku, galimi seminarai ir po darbo valandų. Nuotolinio mokymosi dalis vykdoma pagal kiekvieno dalyvio individualų tvarkaraštį, bet yra prižiūrima dalyvaujančių dėstytojų.

Nuotoliniai BEAM21 mokymai Moodle platformoje