Projektas PROSPERITY

PROSPERITY – tai ES programos  H-2020 finansuojamas projektas, kuriuo siekiama paskatinti Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimą ir įgyvendinimą  12 ES šalių ir 250 savivaldybių.

prosperity12

Projektu siekiama paskatinti kuo daugiau savivaldybių įsitraukti į Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimą, o šių planų įgyvendinimui pasirinkti inovatyvias bei efektyvias darnaus judumo organizavimo priemones. Projekto veiklos organizuojamos keliais lygmenimis: nacionaliniu, vietos bei šios srities specialistų lygmenimis. Įtraukiamos dalyvaujančių šalių ministerijos ir agentūros, vietos savivaldos institucijos bei darnaus judumo planavimo specialistai.

Lapkričio 20-23d. vykusių projekto PROSPERITY mokymų medžiaga

euro